สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง2,871,850.302,438,684.0015.1 %5.097,525.3872,376.1025.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)87,867.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.025,862.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,871,850 2,438,684 0.00 % 0.0 97,525 72,376 0.00 % 0.0