สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์2,701,440.801,489,193.0044.9 %5.038,862.844,343.3788.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย1,581,774.501,448,000.008.5 %4.07,880.468,651.66-9.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา39,614.3613,349.0066.3 %5.0129.99260.30-100.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย1,626,996.601,301,000.0020.0 %5.09,863.913,626.3563.2 %5.0
สำนักข่าว102,299.76268,000.00-162.0 %0.033,396.04135,067.48-304.4 %0.0
รวม 6,052,126 4,519,542 25.32 % 5.0 90,133 151,949 -68.58 % 0.0