สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค511,185.44191,102.1362.6 %5.028,960.704,194.4185.5 %5.0
รวม 511,185 191,102 62.62 % 5.0 28,961 4,194 85.52 % 5.0