สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ1,200,774.30930,620.6922.5 %5.043,862.4120,843.1452.5 %5.0
รวม 1,200,774 930,621 22.50 % 5.0 43,862 20,843 52.48 % 5.0