สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 779,799.13680,281.0012.8 %5.036,780.493,550.1390.3 %5.0
รวม 779,799 680,281 12.76 % 5.0 36,780 3,550 90.35 % 5.0