สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม9,583.943,218.0066.4 %5.0294.48340.26-15.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี9,456.734,130.0056.3 %5.0497.57200.0059.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)9,496.551,989.0079.1 %5.0563.40189.8566.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี16,635.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0395.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา10,591.862,830.0073.3 %5.0372.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี7,314.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0276.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)9,897.176,925.0030.0 %5.0171.906.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)9,213.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0187.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)7,314.453,639.0050.2 %5.0174.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท15,859.7923,944.78-51.0 %0.0317.28260.4617.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด19,124.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0404.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม9,316.933,037.0067.4 %5.0300.54464.56-54.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์11,017.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0407.8299.1675.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)9,519.873,257.0065.8 %5.0207.78351.49-69.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี9,729.404,065.3058.2 %5.0230.70495.58-114.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี10,105.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0309.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)6,962.042,043.0070.7 %5.0237.87352.94-48.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว8,696.636.0099.9 %5.0389.04456.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง15,534.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0328.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี9,087.484,707.0048.2 %5.0296.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี11,192.413,017.0073.0 %5.0334.56520.99-55.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)9,267.333,674.0060.4 %5.0415.68308.4825.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)9,723.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0322.32178.1144.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี9,291.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0323.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5330.14166.2249.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 9,554.961,409.0085.3 %5.0276.84531.62-92.0 %0.0
รวม 155,528 71,891 0.00 % 0.0 5,298 4,922 0.00 % 0.0