สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน571,489.19266,479.1353.4 %5.030,739.781,826.4794.1 %5.0
รวม 571,489 266,479 53.37 % 5.0 30,740 1,826 94.06 % 5.0