สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ521,952.94195,735.0062.5 %5.032,121.761,691.2294.7 %5.0
รวม 521,953 195,735 62.50 % 5.0 32,122 1,691 94.73 % 5.0