สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน550,790.00168,377.0069.4 %5.032,790.885,317.3783.8 %5.0
รวม 550,790 168,377 69.43 % 5.0 32,791 5,317 83.78 % 5.0