สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน827,152.81512,576.0038.0 %5.049,612.323,172.5993.6 %5.0
รวม 827,153 512,576 38.03 % 5.0 49,612 3,173 93.61 % 5.0