สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1,037,671.60577,288.9444.4 %5.033,066.006,453.1180.5 %5.0
รวม 1,037,672 577,289 44.37 % 5.0 33,066 6,453 80.48 % 5.0