สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ1,268,919.90889,054.5029.9 %5.053,542.558,095.6384.9 %5.0
รวม 1,268,920 889,055 29.94 % 5.0 53,543 8,096 84.88 % 5.0