สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน958,688.44817,119.3814.8 %5.041,245.3826,347.3936.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)64,987.5138,218.6741.2 %5.017,598.54819.6095.3 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)48,295.5231,900.0033.9 %5.04,867.141,719.9264.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )17,574.1617,484.280.5 %0.55,924.04832.8585.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)42,667.3926,187.0138.6 %5.09,165.541,490.4183.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี17,093.492,434.0085.8 %5.04,089.78928.6577.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี15,671.264,954.0668.4 %5.03,097.02874.4471.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี14,273.744,356.0069.5 %5.02,740.92463.2183.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม14,719.143,769.0074.4 %5.02,174.763,270.71-50.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี19,067.128,525.0055.3 %5.03,849.79372.8590.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท14,356.075,068.0064.7 %5.02,198.76733.9066.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี13,850.614,909.0064.6 %5.04,146.84724.1382.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร14,175.772,593.0081.7 %5.06,579.295,837.5511.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง12,966.432,783.0078.5 %5.03,694.262,309.6337.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์14,807.273,065.0079.3 %5.04,197.361,204.7071.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 15,693.762,028.0087.1 %5.03,549.781,177.8966.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร14,133.283,926.0072.2 %5.04,242.30643.2284.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี13,956.984,537.8067.5 %5.04,510.02919.5479.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร13,640.773,124.0077.1 %5.04,430.701,285.3571.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี13,474.142,180.0083.8 %5.04,153.92646.1384.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์14,540.296,218.1057.2 %5.05,171.881,833.0264.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา18,638.511,701.0090.9 %5.06,048.422,286.6562.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด14,082.672,223.8884.2 %5.03,636.721,530.3857.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร14,002.001,968.6085.9 %5.03,077.34352.8288.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา15,416.645,499.0064.3 %5.04,114.681,387.5766.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่15,210.434,936.0067.5 %5.03,535.20638.8281.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี16,395.656,204.6062.2 %5.03,140.10965.2469.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี17,767.983,429.0080.7 %5.03,709.32613.1883.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่13,620.422,140.0084.3 %5.04,893.15709.6885.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก40,827.808,688.0478.7 %5.02,501.401,786.6228.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต15,187.725,655.0062.8 %5.02,723.40573.5178.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา16,134.604,932.0069.4 %5.03,578.703,018.1515.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย12,857.675,672.0055.9 %5.04,490.225,127.66-14.2 %0.0
รวม 1,578,775 1,048,428 33.59 % 5.0 187,077 73,425 60.75 % 5.0