สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 807,137.00520,834.3135.5 %5.033,647.583,861.4488.5 %5.0
รวม 807,137 520,834 35.47 % 5.0 33,648 3,861 88.52 % 5.0