สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1,086,617.50770,329.8129.1 %5.039,800.864,900.6187.7 %5.0
รวม 1,086,618 770,330 29.11 % 5.0 39,801 4,901 87.69 % 5.0