สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1,176,637.501,132,094.603.8 %1.539,688.325,119.1487.1 %5.0
รวม 1,176,638 1,132,095 3.79 % 1.5 39,688 5,119 87.10 % 5.0