สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 1,240,111.10963,447.1322.3 %5.042,070.8027,385.0834.9 %5.0
รวม 1,240,111 963,447 22.31 % 5.0 42,071 27,385 34.91 % 5.0