สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1,043,749.10702,524.0032.7 %5.039,772.7313,078.9367.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี67,989.2750,351.0025.9 %5.012,285.8313,780.29-12.2 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย66,172.2547,375.0028.4 %5.012,142.839,094.3825.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท78,244.9880,552.98-2.9 %0.010,150.132,813.7572.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี65,325.7950,293.0923.0 %5.06,394.875,055.9020.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต79,314.7042,205.0746.8 %5.010,444.013,039.0570.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี71,692.5747,271.8534.1 %5.011,109.483,500.8568.5 %5.0
รวม 1,472,489 1,020,573 30.69 % 5.0 102,300 50,363 50.77 % 5.0