สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม3,776,858.501,958,079.5048.2 %5.0199,373.42121,063.1839.3 %5.0
รวม 3,776,859 1,958,080 48.16 % 5.0 199,373 121,063 39.28 % 5.0