สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 5,022,279.00197,439.0096.1 %5.040,157.289,072.9177.4 %5.0
รวม 5,022,279 197,439 96.07 % 5.0 40,157 9,073 77.41 % 5.0