สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 2,083,245.80790,000.0062.1 %5.049,581.0618,598.9762.5 %5.0
รวม 2,083,246 790,000 62.08 % 5.0 49,581 18,599 62.49 % 5.0