สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน754,122.8158,000.0092.3 %5.031,696.565,287.4583.3 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ284,217.84143,944.0049.4 %5.06,719.854,561.9332.1 %5.0
รวม 1,038,341 201,944 80.55 % 5.0 38,416 9,849 74.36 % 5.0