สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 823,359.44637,186.0022.6 %5.037,865.455,835.9584.6 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 132,726.81106,383.0019.8 %5.03,154.763,087.572.1 %1.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 1,192,600.00950,893.0020.3 %5.03,230.412,079.4535.6 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 600,270.75716,813.00-19.4 %0.010,399.847,134.9531.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง1,013,930.9049,813.0095.1 %5.013,358.314,210.1068.5 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง675,432.63514,384.0023.8 %5.011,304.893,181.2471.9 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม1,011,445.001,974,366.00-95.2 %0.013,552.213,714.1872.6 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร710,271.00677,040.004.7 %2.016,304.6119,107.37-17.2 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี551,937.44435,495.0021.1 %5.06,872.303,378.1950.8 %5.0
รวม 6,711,974 6,062,373 9.68 % 4.5 116,043 51,729 55.42 % 5.0