สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2,631,001.301,410,032.0046.4 %5.053,458.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,631,001 1,410,032 46.41 % 5.0 0 0 0.00 % 0.0