สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 564,803.38181,877.4167.8 %5.029,282.772,694.5490.8 %5.0
รวม 564,803 181,877 67.80 % 5.0 29,283 2,695 90.80 % 5.0