สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 294,607.63252,392.3814.3 %5.034,979.5291,393.30-161.3 %0.0
รวม 294,608 252,392 14.33 % 5.0 34,980 91,393 -161.28 % 0.0