สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 931,134.25506,698.0045.6 %5.044,378.2825,644.9142.2 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)28,342.5616,408.0042.1 %5.03,080.58201.1593.5 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)69,799.49104,280.00-49.4 %0.025,199.226,154.6775.6 %5.0
รวม 1,029,276 627,386 39.05 % 5.0 72,658 32,001 55.96 % 5.0