สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1,127,529.90940,854.0016.6 %5.036,914.945,658.0084.7 %5.0
รวม 1,127,530 940,854 16.56 % 5.0 36,915 5,658 84.67 % 5.0