สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน1,511,507.301,454,746.103.8 %1.548,055.2515,690.1967.3 %5.0
รวม 1,511,507 1,454,746 3.76 % 1.5 48,055 15,690 67.35 % 5.0