สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1,506,356.00611,311.0059.4 %5.037,418.341,706.2095.4 %5.0
รวม 1,506,356 611,311 59.42 % 5.0 37,418 1,706 95.44 % 5.0