สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)4,967,033.502,219,062.0055.3 %5.089,233.4419,575.4278.1 %5.0
รวม 4,967,034 2,219,062 55.32 % 5.0 89,233 19,575 78.06 % 5.0