สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1,906,982.50997,263.0047.7 %5.036,667.9210,325.4271.8 %5.0
รวม 1,906,983 997,263 47.70 % 5.0 36,668 10,325 71.84 % 5.0