สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 498,777.63172,720.0065.4 %5.030,233.284,177.0886.2 %5.0
รวม 498,778 172,720 65.37 % 5.0 30,233 4,177 86.18 % 5.0