สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1,358,154.80223,000.0083.6 %5.092,497.704,596.6395.0 %5.0
รวม 1,358,155 223,000 83.58 % 5.0 92,498 4,597 95.03 % 5.0