สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 709,117.191,178.0099.8 %5.029,632.925,275.7882.2 %5.0
รวม 709,117 1,178 99.83 % 5.0 29,633 5,276 82.20 % 5.0