สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ736,731.44820,000.00-11.3 %0.036,730.471,630.1895.6 %5.0
รวม 736,731 820,000 -11.30 % 0.0 36,730 1,630 95.56 % 5.0