สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1,083,788.301,708,052.00-57.6 %0.051,863.523,389.0293.5 %5.0
รวม 1,083,788 1,708,052 -57.60 % 0.0 51,864 3,389 93.47 % 5.0