สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1,840,101.001,592,601.0013.5 %5.060,899.6133,020.3045.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)1,304,985.30378,833.0071.0 %5.038,787.8445,338.01-16.9 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)1,539,463.502,009,844.00-30.6 %0.054,330.4830,885.2143.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)799,447.63163,404.0079.6 %5.033,975.864,393.8387.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)576,119.50170,220.0070.5 %5.032,553.268,500.7573.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)3,563,368.00202,642.0094.3 %5.036,943.0730,272.0418.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)509,802.7256,436.0088.9 %5.032,615.762,719.4791.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)730,438.19153,813.0378.9 %5.037,521.135,838.6584.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)532,213.0682,411.0084.5 %5.028,488.601,801.2593.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)1,437,530.401,261,567.1012.2 %5.038,627.0122,825.5040.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)631,883.31208,040.0067.1 %5.032,265.598,108.8474.9 %5.0
รวม 13,465,353 6,279,811 53.36 % 5.0 427,008 193,704 54.64 % 5.0