สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข6,244,135.002,929,789.0053.1 %5.052,426.3221,698.8258.6 %5.0
รวม 6,244,135 2,929,789 53.08 % 5.0 52,426 21,699 58.61 % 5.0