สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5,742,013.00529,040.1990.8 %5.035,858.1311,360.9868.3 %5.0
รวม 5,742,013 529,040 90.79 % 5.0 35,858 11,361 68.32 % 5.0