สรุปผลประเมิน กรมอนามัย รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 1,380,418.40843,000.0038.9 %5.049,612.326,216.8387.5 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง392,318.72225,000.0042.6 %5.02,412.962,442.66-1.2 %0.0
รวม 1,772,737 1,068,000 39.75 % 5.0 52,025 8,659 83.36 % 5.0