สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1,269,177.601,039,913.0018.1 %5.055,671.8419,868.3964.3 %5.0
รวม 1,269,178 1,039,913 18.06 % 5.0 55,672 19,868 64.31 % 5.0