สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1,066,781.00490,320.0054.0 %5.035,251.564,950.6486.0 %5.0
รวม 1,066,781 490,320 54.04 % 5.0 35,252 4,951 85.96 % 5.0