สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 820,637.13682,748.0016.8 %5.042,708.669,025.8878.9 %5.0
รวม 820,637 682,748 16.80 % 5.0 42,709 9,026 78.87 % 5.0