สรุปผลประเมิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่648,721.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.032,634.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก17,338.0713,643.0021.3 %5.07,783.533,717.0052.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต20,266.6515,605.5423.0 %5.06,195.863,005.7651.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี17,764.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,532.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 37,605 29,249 0.00 % 0.0 13,979 6,723 0.00 % 0.0