สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน601,004.50403,000.0032.9 %5.034,025.921,198.9196.5 %5.0
รวม 601,005 403,000 32.95 % 5.0 34,026 1,199 96.48 % 5.0