สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์824,235.13557,760.2532.3 %5.039,913.446,580.7583.5 %5.0
สำนักกษาปณ์303,713.19229,448.0024.5 %5.084,822.535,308.4593.7 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน61,748.1845,194.0026.8 %5.019,107.842,585.2386.5 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา51,738.0336,973.0028.5 %5.016,538.945,132.5469.0 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน72,993.4465,000.0011.0 %5.037,446.482,135.5694.3 %5.0
รวม 1,314,428 934,375 28.91 % 5.0 197,829 21,743 89.01 % 5.0