สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1,866,343.601,223,616.0034.4 %5.043,077.6115,872.0363.2 %5.0
รวม 1,866,344 1,223,616 34.44 % 5.0 43,078 15,872 63.15 % 5.0