สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1,131,262.30572,898.0049.4 %5.035,310.963,845.2789.1 %5.0
รวม 1,131,262 572,898 49.36 % 5.0 35,311 3,845 89.11 % 5.0