สรุปผลประเมิน กรมศุลกากร รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศุลกากร2,876,407.303,188,095.00-10.8 %0.0101,937.1152,535.7348.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 2,876,407 3,188,095 0.00 % 0.0 101,937 52,536 48.46 % 5.0